TEAM - E VIL FØRST KOMME I SLUT 2025, NÅR VICKY ER OVER 2 ÅR OG HVIS HUN ER KLAR TIL AT INDGÅ I AVLEN

**TEAM - E WILL FIRST ARRIVE AT THE END OF 2025 WHEN VICKY IS OVER 2 YEARS OLD AND IF SHE IS READY TO ENTER THE BREEDING.TEAM - D ER FØDT 15/1-2024 - 3 TÆVER


ABBA fik ved kejsersnit 3 dejlige tæver, det er nu 2. gang hun ikke gik i normal fødsel og fik ikke veer, derfor er dette lille exklusive kuld det eneste ABBA får.

Den ene hvalp blev i november reserveret og skal have en fremtid i Norge.

En skal til en familie i jylland der har haft GDH siden 1980

En bliver her, vi ønsker at afkom til avl efter ABBA hvor mormor er vores 1. GDH

**

TEAM - D IS BORN 15/1-2024 - 3 BITCHES


ABBA had 3 lovely bitches by caesarean section, this is now the 2nd time she did not have a normal birth and did not have labour, therefore this small exclusive litter is the only one ABBA gets.

The one puppy was reserved in November and will have a future in Norway.

One goes to a family in Jutland that has had GDH since 1980

One stays here, we want offspring for breeding after ABBA where grandmother is our 1st GDH


BILLEDER VIL LØBENDE KOMME I GALLERI

TEAM - C. 2020

Cora er flyttet ind hos Lone og Søren i Nyborg, hun skal indgå i deres avls arbejde - Kennel Lyngbak
Cora hedder nu Agnes

Harrysmindes Cora

Harrysmindes Ceus

Ceus er flyttet ind hos Inger og Hans i Tjele, han skal med Hans på jagt når den tid kommer.
Ceus hedder nu Pluto

Harrysmindes Cosmo

Cosmo er flyttet ind hos Ann og Kenneth, han skal med Kenneth på jagt, markprøver og udstilling.

Harrysmindes Cilas

Cilas er flyttet ind hos familien Rosenberg i Helsingør, han bliver centrum hos familien der bor med skoven som nabo

Harrysmindes Cato

Cato er flyttet til Hellerup, han har fået en "store søster" på 8 år, de 2 skal nok få glæde af hinanden
Cato hedder nu Chico

Harrysmindes Carlo

Carlo er flyttet på en gård i Åbybro hos Peter, han skal være med når Peter er i stalden hos hestene

Harrysmindes Ciggi

Harrysmindes Ciggi får en fremtid i Nuuk Grønland, han bliver centrum for en familie på 4 og skal nyde den flotte natur

Harrysmindes Cille

Cille er flyttet ind hos Mette og hendes børn i Egå, her bliver Cille midtpunkt, det skal hun nok selv sørge for.
Cille hedder nu Berta

Harrysmindes Cuno

Cuno er flyttet til Hovedgård, han skal med tiden gå på jagt med Per
Cuno hedder nu Alfred

Harrysmindes Carla

Carla er rejst til Norge hvor hun får en fremtid hos Maiken, de skal sammen være meget i naturen og på jagt når Maiken får sit jagttegn.

Team-C hvalpe/puppy

1/7 mistede vi desværre en han hvalp, hvad årsagen er ved vi ikke, den havde taget på som den skulle, et bud fra en anden opdrætter er at Sif muligvis er kommet til at træde på ham, vi kæmpede i flere timer, forgæves.

**1/7 we unfortunately lost a puppy, what the reason is we do not know, it had gained weight as it should, a bid from another breeder is that Sif may have come to step on him, we fought for hours , in vain.

23/6-20 Team-C er født **is born

Team - C

Team - C

Helt som SIF plejer gik hun 64 dage og fødte 11 dejlige hvalpe på 12 timer, 8 hanhunde og 3 tæver, dette er SIF´s sidste kuld, hun er blevet mor til 29 hvalpe på 3 år hvilket vi er enormt taknemmelig for

Nu følger vi dette kuld og finder den helt rigtige familie til dem, listen med hvalpe købere er lang, forventer alle er afsat, vi er ved at kontakte alle "fra oven"

**As SIF usually she was pregnant for 64 days and gave birth to 11 lovely puppies at 12 hours, 8 male dogs and 3 bitches, this is SIF's last litter, she has become the mother of 29 puppies in 3 years which we are very grateful for


Now we are following this litter and finding the right family for them, the list of puppy buyers is long, expecting everyone is disposed, we are about to contact everyone "from above"

Team-C hvalpe/puppy i/in 2020

Tæve/Bitch - Logslund Flicka aka SIF

Tæve/Bitch - Logslund Flicka aka SIF

Vi har planlagt et kuld hvalpe i 2020, Parringen er gennemført, SIF scannes 20/5-20

Planned litter in 2020 - Mating is complete - the bitch is scanned 20 / 5-20

Hvalpe Team-B billeder, ** Puppy Team-B photo

Team-B

Team-B

Team-B med deres nye familier

** Team-B with their new families

Harrysmindes Betty

Betty bor nu i Vojens, hun har fået kalde navnet Freja

Harrysmindes Buller t.v. og Harrysmindes Boss

De 2 bor nu i Juelsminde

Harrysmindes Biggi

Biggi bor nu i Kvistgård og har fået kalde navnet Bailey

Harrysmindes Bilbo

Han bor nu i Horsens.

Harrysmindes Bob

Bob bor nu i Hjørring

Harrysmindes Bodil

Bodil er flyttet på landet i Hjørring

Harrysmindes Boogie på vej til England

Hvalp: Team - B

SIF fra jagtlig vurdering 2017

SIF fra jagtlig vurdering 2017

Dette planlagte kuld bliver det igen Wiktor der bliver far til hvalpene, vi er ret tilfredse med 1. kuld og alle tilbage meldinger fra vores hvalpe købere er gode

Efter nytåret 2018/2019 var der ingen der havde reageret på fyrværkeri, det samt at vi bor nær en skydebane og skov/marker med meget jagt, ser vi det som en stor hjælp til at hvalpene bliver "skud sikre" til de der får en fremtid som jagthund.

SIF er parret og hvis dette lykkes er der hvalpe til pinse og til hvalpekøbere i DK afhentning i uge 32 og til de udenlandske i uge 40

Puppies: Team - B

Puppies 2018

Puppies 2018

This planned litter will be again Wiktor who becomes the father of the puppies, we are quite satisfied with the 1st litter and all back messages from our puppies buyers are good

After the new year 2018/2019, no one had responded to fireworks, it and that we live near a shooting range and forest / fields with much hunting, we see it as a great help to the puppies being "shot safe" for those who get one future as a hunting dog.


SIF is paired and if this is successful, there are puppies for Pentecost and puppy buyers in DK pickup in week 32 and to the foreign collection in week 40

Hvalpe: Team - A

Team - A i leg

Team - A i leg

Kennel Harrysmindes 1. kuld hvalpe.

Mit ønske var at lave et kuld hvalpe efter en han hund som havde nye gener, med stor hjælp fra opdrætteren af SIF, Tina Nielsen Kennel Logslund, fik vi kontakt med Kennel Nei i Sverige, her fik fi lov at låne deres avls han Nei´s Wiktor Af Giersta - Se historien om ham under han hund.

1. kuld Team - A blev født 29 april 2018, store hvalpe med "kamp vægt" fra 380 - 530 gram, der kom 4 han hunde og 5 tæver, alle navngivet med A

Arthur, Alf, Andi, Anton, ABBA, Allie, Aura, Alma og Aja.

Puppies: Team - A

Puppies 2018

Puppies 2018

Kennel Harrysmindes 1st litter puppies.


My wish was to make a litter of puppies after a male dog who had new genes, with great help from the breeder of SIF, Tina Nielsen Kennel Logslund, we got in contact with Kennel Nei in Sweden and their breeding male: Nei´s Wiktor Af Giersta

1st litter Team - A was born April 29, 2018, large puppies with "fight weight" from 380 - 530 grams, 4 male dogs and 5 bitches, all named with A

Arthur, Alf, Andi, Anton, ABBA, Allie, Aura, Alma and Aja.

Team-A fra april 2018

Team-A fra april 2018

Team-A fra april 2018

Team-A fra april 2018

Team-A fra april 2018

Alf

Team-A fra april 2018

Aja

Team-A fra april 2018

Team-A fra april 2018 og Leo

Team-A fra april 2018 og Gitte som var på hvalpe besøg

Del siden