HERUNDER KOMMER ALLE RESULTATER KENNELEN OPNÅR I 2020 SAMT DE RESULTATER DER OPNÅES I "FAMILIEN"

**INCLUDING ALL THE RESULTS THE KENNEL OBTAINS IN 2020 AND THE RESULTS OBTAINED IN THE "FAMILY"

Rød Stue Winner Match 2020

Harrysmindes Buller og Harrysmindes ABBA

Harrysmindes Buller og Harrysmindes ABBA

Vores lille kennel var repræsenteret med 2 hunde (grundet covid19 måtte man kun stille med 1 hund)

Harrysmindes Boss ejet af Mette Stelmach var med til runde 2 og gjorde en flot figur

Vores egen Harrysmindes ABBA var med hele vejen og ende med den super flotte placering som BIS 2 - Det er vi meget glade for, hun fik igen ros for korrekt typen og super bevægelser

**Our small kennel was represented with two dogs (due covid19 had to just put up with one dog)

Harrysmindes Boss owned by Mette Stelmach took part in round two and did a nice figure

Our own Harrysmindes ABBA was with us all the way and ended up with the super nice placement as BIS 2 - We are very happy about that, she was again praised for the correct type and super movements

Special Udstilling i GDH Klubben**special Show in the GDH Club

Den 19 september var vi for første gang til udstilling siden februar 2020

Vi er tilfredse med resultatet

Harrysmindes Boss og Harrysmindes Buller begge ejet af Mette Stelmach fik Excellent, de er endnu ikke helt trykke ved berøring fra fremmed. men vi arbejder på "sagen" de blev placeret som 3 og 4 i Junior holdet

Harrysmindes ABBA Excellent CK, blev bedste tæve i Åben klasse og 2. bedste tæve på dagen (Dommers mundlig udtagelse, hund med fremragende bevægelser men jeg syntes hendes øjne er for lyse, derfor bliver hun nr 2.)........

Nei´s Wiktor stillede for 1. gang i Champion klassen, Excellent CK og blev nr. 2 og 3. bedste hanhund (Mundlig udtagelse fra dommer, dejlig hund der viser sig godt, jeg bryder mig ikke om at halen hænger når den står, derfor bliver den i dag nr. 3)...........

**On September 19, we went to the exhibition for the first time since February 2020

We are satisfied with the result

Harrysminde's Boss and Harrysminde's Buller both owned by Mette Stelmach got Excellent, they are not yet fully pressured by touch from stranger. but we are working on the "case" they were placed as 3rd and 4th in the Junior class

Harrysminde's ABBA Excellent CK, became best bitch in Open class and 2nd best bitch of the day (Judge's oral selection, dog with excellent movements but I thought her eyes are too bright, therefore she becomes No. 2) ....... .

Nei´s Wiktor posed for the 1st time in the Champion class, Excellent CK and became No. 2 and 3rd best male (Oral selection from judge, nice dog that shows well, I do not like that the tail hangs when it stands, therefore it becomes today no. 3) ...........

International Hundeudstilling/Dog show Fredericia 2020

Nei´s Wiktor; Excellent, CK, 2 BHK R.CACIB

Harrysmindes ABBA; Excellent, CK, 1 BTK CACIB BIM

Harrysmindes Buller, Særdeles Lovende BIK og Bedste Hvalp

Harrysmindes Boss, Særdeles Lovende 2

Wiktor er far til Nei´s Tex Af Ângö som stod BIR og en tæve Røskva som fik Excellent

**Nei's Wiktor; Excellent, CK, 2 BHK R.CACIB

Harrysmindes ABBA; Excellent, CK, 1 BTK CACIB BIM

Harrysmindes Buller, Very Promising BIK and Best Puppy

Harrysmindes Boss, Very Promising 2

Wiktor is the father of Nei´s Tex Af Ângö who stood BOB and a bitch Røskva who got Excellent

Udstilling i 5 Klub Regi ** Show for standing hunting dogs

Nei´s Wiktor; Excellent CK 1. BHK BIM

Harrysmindes ABBA; Excellent CK 3. BTK

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss var med for første gang og de fik meget flotte beskrivelser, dog var de begge noget nervøse da dommeren skulle røre og kun derfor fik de Lovende begge to.

**Nei's Wiktor; Excellent CK 1st BHK BIM

Harrysmindes ABBA; Excellent CK 3. BTK

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss were show for the first time and they got very nice descriptions, however they were both somewhat nervous when the judge was to touch and only for that reason they got the Loving both.

MYdog 1 + 2 2020 Sverige **Sweden

Fredag: Wiktor - Excellent, CK, CAC, BIR og BIG-3

           ABBA - Excellent

Lørdag: Wiktor - Excellent, CK, CACIB, CAC og BIR

           ABBA - Excellent, CK, CACIB, CAC og BIM

**Wiktor and ABBA made the trip to Mydog 1 and Mydog 2 in Sweden on 2 January

It went super well.

Friday: Wiktor - Excellent, CK, CAC, BOB and BIG-3

           ABBA - Excellent


Saturday: Wiktor - Excellent, CK, CACIB, CAC and BOB

            ABBA - Excellent, CK, CACIB, CAC and BOS

Del siden