På denne siden kommer der nyheder om vores hunde og løbende nye billeder i galleri

**On this page there is news about our dogs and new pictures in gallery

Tak for 2020 **Thanks 2020

2020 har været et år med få udstillinger, men flotte resultater.😀

Sif fik et stort kuld hvalpe som er kommet ud til glade familier i Danmark, Norge og på Grønland, Giggi er den første GDH på Grønland, han skal være familie og jagt hund når der er Rypejagt😀

2020 var året hvor vi desværre måtte sige farvel et en hund fra Team-A, det er vi meget berørt over at han i en tidlig alder måtte herfra. R.I.P. i hunde himlen.😥

Tak for året, Tak for jer og vi glæder os til nye oplevelser i 2021😀

**2020 has been a year with few dog shows, but great results.😀

Sif got a big litter of puppies who have come out to happy families in Denmark, Norway and Greenland, Giggi is the first GDH in Greenland, he is a family and hunting dog when there is grouse hunting.😀

2020 was the year where we unfortunately had to say goodbye to a dog from Team-A, we are very touched that he had to leave at an early age. R.I.P. in dogs heaven.😥

Thank you for the year, Thank you for you and we look forward to new experiences in 2021😀

Parringsanbefalig fra GDH er kommet **Mating recommendation from GDH has arrived

ABBA

ABBA

Med dette i "hus" vil de kommende hvalpe få Basis+ stambog, Indavlskoefficienten er 2,577 % på 5 generationer, Index 108, Ingen andel af fransk blod og alle hvalpe bliver PRA bærer

**With this in "house", the coming puppies get Basis + pedigree, inbreeding coefficient is 2.577% to 5 generations, Index 108, No share of French blood and all puppies are PRA bearer

Harrysmindes Berta har sendt et budskab **has sent a message

Det er super dejligt når man får en hilsen fra en hvalpekøber, denne her er virkelig sjov

**It's super nice when you get a greeting from a puppy buyer, this one is really fun

Harrysmindes ABBA har været til jagtlig vudering **has been for hunting assessment

ABBA, har bestået hendes jagtlig vudering og er nu klar til i 2021 at blive parret - Med en jagtlig vudering får hvalpene Basis+ stambog

**ABBA, has passed her hunting assessment and is now ready to be mated in 2021 - With a hunting assessment, the puppies get Basis + pedigree

Harrysmindes Ciggi rejser til Grønland ** to Greenland

Sidste hvalp fra Team-C har forladt "reden" og er ankommet til Nuuk i Grønland, Det har været en lang proces med flere ting der skulle på plads inden styret i GL vi have import af hund.

**Last puppy from Team C has left the "nest" and arrived in Nuuk in Greenland, it has been a long process with several things to be in place by the regime in GL approve the import of dog.

Udstilling Rød stue match 2020 ** Show match 2020

Søndag d. 27/9 var der udstilling - Rød Stue Winner Match 2020

Det gik super godt, se mere under resultater

**Sunday 27/9 there was at show - Røs Stue Winner Match 2020

It went super well, see more under results

Udstilling i **Show in Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Efter udstillings pause siden februar pga. Covid19 var vi d. 19/9-20 til special udstilling i GDH Klubben

Se mere under resultater

**After the show break since February due. Covid 19 we were the 19 / 9-20 for special exhibition in GDH Club


See more under results

Team-C er flyttet/has moved

19 august var første rejse dag for hvalpe der skal blive i Danmark, 8 er rejst og vel ankommet i deres nye familier, se hvor og hos hvem under hvalpe - billeder er og kommer løbende i galleri

**August 19 was the first travel day for puppies to stay in Denmark, 8 have traveled and arrived well in their new families, see where and with whom under puppies - pictures are and will be in the gallery regularly

Nei´s Wiktor nu med endnu en titel **now with a title more

Wiktor har fra FCI fået tilsendt bevis på at han fremover stiller i champion klassen på udstillinger,

Wiktor har fået titlen International Udstillings Champion

**Wiktor has received proof from FCI that he will be in the champion class at shows in the future, Wiktor titled International Show Champion

23/6-20 Team-C er født **is born

Logslund Flicka aka SIF fik d. 23/6 et stort kuld hvalpe, 11 stykker - 8 hanhunde og 3 tæver.

Som det ser ud nu er alle reserveret

**Logslund Flicka aka SIF got on 23/6 a large litter of puppies, 11 pieces - 8 male dogs and 3 bitches.


As it seems now, everyone is booked

Team-C hvalpe/puppy

Lille

Lille "pølse" med hvalp er nu at se på SIF

SIF er i dag scannet drægtig og vi venter nu spændt på at det bliver d. 22/23 juni hvor vi skal byde de små hvalpe velkommen til verden

** SIF is pregnant and we are now waiting for June 22/23 where we will welcome the puppies into the world

Parring er vel overstået **Pairing is successfully accomplished

Før forventet kom Logslund Flicka aka SIF i løb, hun er som planlagt parret med Freke aka Mauser, ca d. 20 maj får vi scannet SIF og vi håber der er hvalpe på vej, og vi venter så at se hvalpene ca. d. 22/6-20

**Before expected, Logslund Flicka aka SIF came during maturity, she is as planned paired with Freke aka Mauser.
about May 20th we get scanned SIF and we hope there are puppies on the way and we expect the puppies approx. d. 22 / 6-20

Hanhund for parring 2020**Male dog for mating 2020

Freke aka Mauser

Freke aka Mauser

Vi har indgået parrings aftale med Henning Kristensen´s Freke aka Mauser

**We have entered into a mating agreement with Henning Kristensen´s Freke aka Mauser

se mere under/see more during: Male dog for future

International Hundeudstilling/Dog show Fredericia 2020

Vi har til denne udstilling været repræsenteret med 4 hunde.

Nei´s Wiktor Af Giresta, Harrysmindes ABBA

2 hvalpe Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss som er ejet af Mette Godsk Stelmach

2 andre hunde "udefra" hvor Wiktor er far til var også tilmeldt

Se mere under resultater

**For this Dog Show we have been represented with 4 dogs.

Nei's Wiktor Af Giresta, Harrysmindes ABBA

2 puppies Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss owned by Mette Godsk Stelmach

2 other dogs "from outside" where Wiktor is the father of were also registered

See more under results

Udstilling i 5 Klub Regi ** Show for standing hunting dogs

1 Februar var der udstilling 5 Klub Regi i Uldum

Kennelen var mødt med Wiktor og ABBA

og 2 hvalpe fra Team-B var med, Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss

se mere under resultater

**February 1 there was show,  5 Club Regi in Uldum

The kennel met with Wiktor and ABBA

and 2 puppies from Team-B joined the show, Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss

see more under results

Årets første udstilling i Sverige **The first show in Sweden

Wiktor og ABBA tog turen til Mydog 1 og Mydog 2 i Sverige 2 januar

Det gik helt super godt.

**Wiktor and ABBA made the trip to Mydog 1 and Mydog 2 in Sweden on 2 January

It went super well.

Se mere under resultater/See more under results

Del siden