Del siden

Juleskuet i Hedensted - årets sidst optræden i ringen.

Med var i hvalpe klassen var Zeus med og fik SL

I Åben han var Mette kommet med de 2 brødre

Buller Excellent 1. BHK - BIM

Boss Excellent 2. BHK

I Åben tæve ABBA Excellent 1. BTK - BIR - I strore ring kunne ABBA igen stille sig nr 1 i gr. 7 og hun fik den flotte BIS 4 placering

**The Christmas show in Hedensted - the year's last appearance in the ring.

With was in the puppy class, Zeus was with and got SLIn Åben male, Mette had come with the 2 brothersBuller Excellent 1. BHK - BIMBoss Excellent 2nd BHKIn Open bitch ABBA Excellent 1st BTK - BOB - In the larger ring ABBA was again able to place herself no. 1 in gr. 7 and she got the nice BIS 4 placement

**************************************************

International udstilling i Herning

**International show in Herning

Lørdag havde vi Nei´s Zeus med han fik SL og en fin beskrivels BIK

I åben han havde Mette Stelmach Harrysmindes Boss og Buller med, Buller fik Very Good og Boss fik Excellent CK 2. BHK CACIB

I åben tæve Harrysmindes ABBA excellent

søndag Zeus igen SL og BIK

Boss og Buller fik begge Very Good

ABBA fik for 2. gang i sit liv Very Good.... :O(

Logslund Flicka aka SIF var med i håb om en titel i veteran klassen, desværre syntes dommer kun hun skulle have excellent og Vet.CACIB

**

On Saturday we had Nei's Zeus and he got SL and a nice description BIK

In open he had Mette Stelmach Harrysminde's Boss and Buller, Buller got Very Good and Boss got Excellent CK 2nd BHK CACIB

In open bitch ABBA excellent

Sunday Zeus again SL and BIK

Boss and Buller both got Very Good

ABBA got for the 2nd time in its life Very Good.... :O(

Logslund Flicka aka SIF - hoping for a title in the veteran class, unfortunately the judge thought she should only have excellent and Vet.CACIB

**************************************************

GALLA skuet i Årslev var super for kennelen **The GALLA show in Årslev was great for the kennel

I Hvalpe klassen stillede vi med Nei´s Zeus som blev bedste hvalp.

I store ring om aftenen i lys og larm blev det ikke til placering, men han tog det hele i "stiv pote"

I Åben han var Harrysmindes Buller og Boss med, Boss blev bedste han

I åben tæve stillede Harrysmindes ABBA og blev bedste tæve

I kampen om BIR & BIM - ABBA BIR og BOSS BIM

Om aftenen må vi indrømme var helt stort ABBA vandt gruppe 7 og i Bedst in show fik hun en super flot 3. plads

**

We entered the puppy class with Nei's Zeus who was best puppy.

In the big ring in the evening in light and noise, it didn't result in a place, but he took it all in "stiff paw"

Harrysmindes Buller and Boss were in the open male, Boss was the best male, Buller no 2

In open bitch, Harrysmindes ABBA, best bitch

In the battle for BOB & BOS - ABBA BOS and BOSS BOS

In the evening, we have to admit, it was great ABBA won group 7 and in Best in show she got a super nice 3rd place

****************************************************************************************

Knæk Cancer i hundens tegn **Break Cancer in the sign of the dog

Kennel deltog med 4 hunde af 5 fremmødte

Nei´s Zeus Af Eriksborg i hvalpe klassen, hvor han fik en flot kritik af den tyske dommer Christina Hertzog, samt en billet til store ring hvor han dog ikke fik en af de 3 placeringer

Harrysmindes Buller og Boss som er ejet af Mette Godsk Stelmach fik begge flotte beskrivelser og Boss fik afgang til store ring i åben klasse hvor største parten af de udtagende hunde stillede, han fik desværre heller inden placering

Harrysmindes ABBA blev bedste tæve af 2 tilmeldte i åben klasse med adgang til store ring hvor det gik som med de 2 drenge

**Kennel participated with 4 dogs out of 5 present

Nei´s Zeus Of Eriksborg in the puppy class, where he received a nice criticism from the German judge Christina Hertzog, as well as a ticket to the big ring where he did not get one of the 3 positions

Harrysminde's Buller and Boss, who are owned by Mette Godsk Stelmach, both got great descriptions and Boss was sent to the big ring in the open class, where most of the participating dogs placed, unfortunately he didn't get a place either

Harrysminde's ABBA became best female out of 2 registered in the open class with access to the big ring, where it went like the 2 boys(Re

International udstilling i Ballerup ** International dog show in Ballerup

Nei´s Zeus Af Eriksborg i baby klassen - SL (Særdeles lovende) og bedste baby med billet til store ring

Harrysmindes ABBA i åben klassen Excellent CK R.CACIB, bedst i åben klasse, 2. bedste tæve

Store ring var vær at vente på, Zeus skulle møde ca 25 Baby hunde af forskellige racer, 4 bilver udvalgt til BIS og vores skønne dreng fra Jesper Nei - Kennel Nei i Sverige var på toppen og fik en super flot BIS 4 placering

**

Nei's Zeus Of Eriksborg in the baby class - SL (very promising) and best baby with a ticket to the big ring

Harrysminde's ABBA in the open class Excellent CK R.CACIB, best in open class, 2nd best bitch

Big ring was worth waiting for, Zeus had to meet approx. 25 Baby dogs of different breeds, 4 are selected for BIS and our beautiful boy from Jesper Nei - Kennel Nei in Sweden was at the top and got a super nice BIS 4 placement

ABBA i Ballerup

ZEUS I BIS

Udstilling/Show - Rød Stue Match 2022

72 hunde i 4 heat. Heat 1 op til 1 år, heat 2 + 3 op til 8 år og heat 4 over 8 år

Vi havde hunde med i alle 4 heat, alle hvalpe op til 1 år (25 stk.) der skulle udvælges 2 hvalpe til Best in show, Zeus gjorde det så godt at han fik billetten til BIS

I heat 2 (24 stk.) var Harrysmindes Buller med, han gik videre til 2. udvælgelse og måtte her se sig slået ud, men han viste sig flot og han er en rigtig flot GDH model

I heat 3 (12 hunde) var Harrysmindes Boss med, han nåede desværre ikke længere, Boss syntes det er en fest i ringen med han er lidt til den ædle side i forhold til avlsmålet

Harrysmindes ABBA var også med i 3. heat, hun var med til sidste udvælgelse og blev slået ud af en flot Husky han

I heat 4 (11 stk.) var Logslund Flicka aka SIF, hun syntes stadig det er sjovt at komme med til show, Sif var i sit es og ingen kan se hun er 8 1/2 år - hun fik ligledes en billet til BIS 

Vi tog hjem med - Zeus BIS 4 (Best in show) Sif BIS 8 - Så endnu en rigtig god dag for kennelen - Ejer af 2 hunde ud af 8 der var med i BIS samt rigtig mange præmier

Billeder i galleri -

**

72 dogs in 4 heats.

Heat 1 up to 1 year, heat 2 + 3 up to 8 years and heat 4 over 8 years

We had dogs in all 4 heats, all puppies up to 1 year (25 pcs.) 2 puppies had to be selected for Best in show, Zeus did so well that he got the ticket to BIS

In heat 2 (24 pcs.) Harrysmindes Buller was there, he went on to the 2nd selection and had to look beaten here, but he turned out great and he is a really nice GDH model

In heat 3 (12 dogs) Harrysminde's Boss was there, unfortunately he didn't make it any further, Boss thought it was a party in the ring with him being a bit on the noble side in relation to the breeding goal

Harrysminde's ABBA was also in the 3rd heat, she was in the final selection and was knocked out by a handsome Husky male

In heat 4 (11 pcs.) was Logslund Flicka aka SIF, she still thought it was fun to come to the show, Sif's spirits were high, no one can see she is 8 1/2 years old - she also got a ticket to BIS

We took home - Zeus BIS 4 (Best in show) Sif BIS 8 - So another really good day for the kennel - Owner of 2 dogs out of 8 that were in BIS

see pictures under gallery

Nordisk Udstilling i Horsens ** In Horsens

Nei´s Zeus Af Eriksborg, vores nye hanhund stillede i Baby klassen og fik SL BIK med denne beskrivelse

15 weeks, sweet baby, nicely constructed, pleasing head, already typical throat, straight topline, moves happily, full of confidence

I eftermiddagens store ring var der omkring 25 babyer i forskelling racer, dommeren skulle vælge 4 ud til "podie" pladser, Zeus blev nr. 3

Harrysmindes Buller i åben klasse fik Excellent

Harrysmindes Cosmo i åben klasse fik Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes ABBA i åben klasse, første udstilling siden hun kom til skade i april, Excellent CK 2.BTK R.NCAC

Logslund Flicka aka SIF elsker løbeturen runde i ringen, hun fik Excellent CK 4.BTK BIK med en flot kritik

Almost 9 years, exc form, pleasing expression, high ears and good earset, very good spring of ribs, firm topline, very well angulated in rear, strong hocks, moves happily with drive and does not show her age at all - Hun fik hermed titlen BERING VETERANVINDER 2022

**At this SHOW, 15 dogs were registered, the 5 representing our kennel

Nei's Zeus af Eriksborg, our new male dog entered the Baby class and got SL BIK with this description; 15 weeks, sweet baby, nicely constructed, pleasing head, already typical throat, straight topline, moves happily, full of confidence

In the afternoon's big ring there were about 25 babies of different breeds, the judge had to choose 4 out for "podium" places, Zeus was placed nicely as no. 3

Harrysmindes Buller in open class got Excellent

Harrysmindes Cosmo in open class got Excellent CK 3rd BHK

Harrysminde's ABBA in open class, first show since she was injured in April, Excellent CK 2.BTK R.NCAC

Logslund Flicka aka SIF loves the run round in the ring, she got Excellent CK 4.BTK BIK

A nice description, Almost 9 years, exc form, pleasing expression, high ears and good earset, very good spring of ribs, firm topline, very well angulated in rear, strong hocks, moves happily with drive and does not show her age at all - She got here the title BERING VETERAN WINNER 2022

International udstilling i Vejen** International dog show in Vejen

3 dage med udstilling i Vejen

Fredag: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Excellent

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 2.BTK Vet.CERT BIK - På denne udstilling fik SIF sit 3. cert og er nu Dansk Veteran Champion

Lørdag: Harrysmindes Boss, Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes Buller, Excellent CK 4. BHK

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 3. BTK BIK

Søndag: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Very Good

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 1.BTK BIK BIM

På denne udstilling var SIF eneste tæve der fik excellent CK alle 3 dage

**3 days of show in Vejen

Friday: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Excellent

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 2.BTK Vet.CERT BIK - At this show SIF got her 3rd CAC and is now Danish Veteran Champion

Saturday: Harrysmindes Boss, Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes Buller, Excellent CK 4. BHK

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 3. BTK BIK

Sunday: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Very Good

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 1.BTK BIK BOS

At this show SIF was the only bitch to get excellent CK every 3 days

SJD Udstilling i Vissenbjerg 12 juni **SJD Show in Vissenbjerg june 12

I åben klasse han stillede Harrysmindes Buller som er ejet af Mette Stelmach - Buller fik fin kritik og VG

I Veteran klassen stillede SIF - hun fik Excellent og bedste veteran

**In the open class participated Harrysminde's Buller which is owned by Mette Stelmach - Buller got a nice description and Very GoodIn the Veteran class participated SIF - she got Excellent and best veteran

Nordisk Udstilling på Vilhelmsborg** Nordic dog show at Vilhelmsborg

Buller

Buller

På udstillingen havde vi "lånt" Harrysmindes Buller med som stiller i åben klasse, han fik en flot beskrivelse, men trykker sig lidt og modtaget Excellent og bedst i åben klasse

Logslund Flicka aka SIF stiller i veteran klassen og fik en flot beskrivelse, dog med opfordring til at slanke sig...

  Excellent CK 2.BTK R.CERT R.NCAC Vet.CERT BIK -

Så mangler SIF kun 1 cert, det håber vi hun får på en af udstillingerene i juni

**at the show we had "borrowed" Harrysmindes Buller, he poses in open class, he got a nice description, but is a little insecure and received Excellent and best in open class

Logslund Flicka aka SIF is in the veteran class and got a nice description, but with an invitation to lose weight ...

Excellent CK 2.BTK R.CERT R.NCAC Vet.CERT BIK

Then SIF only needs 1 CAC, we hope she gets it at one of the shows in June

ABBA foto fra Galla skuet

BIR Veteran Aarhus veteran Vinder 2022

Aarhus Veteran vinder 2022

"Beviset"

Nordisk Udstilling i Roskilde** Nordic dog show in Roskilde

Kennelen var repræsenteret med 3 hunde og det var IKKE vores udstilling, vi er nok ikke helt enig i bedømmelsen, men vi tog hjem med de samme hunde og ser frem mod næste udstilling

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss som begge er ejet af Mette Stelmach fik begge Good.....

Logslund Flicka aka Sif fik Excellent...

Lad os bare sige det, vi stiller ikke for den dommer igen.

**The kennel was represented with 3 dogs and it was NOT our show, we probably do not quite agree with the assessment, but we went home with the same dogs and look forward to the next show

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss which are both owned by Mette Stelmach both got Good .....

Logslund Flicka aka Sif fik Excellent ...

Let's just say, we'll not stand before that judge again.

75 års Jubilæumsudstilling, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde **75th Anniversary Show, The club for Old Danish pointer

Harrysmindes Cosmo placeret som nr 2 i mellemklassen, Very Good - Han fik en god beskrivelse, men dommer syntes han er lidt for højtstillet

Harrysmindes Buller i åbenklasse, Good - samme dommer som i Herning 2021 hvor Buller fik Excellent CK... På denne udstilling syntes dommer bla. at 2 tænder var skæve

Logslund Flicka aka SIF i veteran Klassen, Excellent CK nr 1 og bedste Veteran med Cert.

**Harrysmindes Cosmo placed as No. 2 in the middle class, Very Good - He got a good description, but the judge thought he was a little too high

Harrysmindes Buller in open class, Good - same judge as in Herning 2021 where Buller got Excellent CK ... At this show the judge thought, among other things. that 2 teeth were crooked 🙃

Logslund Flicka aka SIF in veteran Class, Excellent CK no. 1 and best Veteran with CAC.

DIPLOM LOGSLUND FLICKA

Titel til SIF

Påske skuet i Årselv ** Easter show in Årslev

ABBA og Cosmo

ABBA og Cosmo

Resultater:

Harrysmindes Cosmo i mellemklassen, Excellent 1. BHK - BIM -Ejer Ann og Kenneth Lohmann

Harrysmindes Buller i åbenklasse, Excellent 2. BHK - Ejer Mette Stelmach

Harrysmindes Boss i åbenklasse, Very Good - Ejer Mette Stelmach

Harrysmindes ABBA i åbenklasse, Excellent 1. BTK BIR - NR. 1 I GR. 7 og BIS 5

Logslund Flicka i veteranklassen, Excellent BIK - BIS 3

Meget flotte beskrivelser til begge vores tæver, se fil

** Results:

Harrysmindes Cosmo in middle class, Excellent 1. BHK - BIM

Harrysmindes Buller in open class, Excellent 2. BHK

Harrysmindes Boss in open class, Very Good

Harrysmindes ABBA in open class, Excellent 1. BTK - BIR - No. 1 I GR. 7 and BIS 5

Logslund Flicka in the veteran class, Excellent BIK - BIS 3

Very nice descriptions for both our bitches, see file

SIF Kritik Årslev

ABBA kritik Årslev

International udstilling i Fredericia** International dog show in Fredericia

Flotte resultater med alle 6 hunde

Harrysmindes ABBA bedst i åben klasse og dagens 2. bedste tæve - På udstillinger møder vi som ofte de samme hunde og resultater er jo helt op til dommeren. Alle hundene har gode og mindre gode dage ligesom os, men sjovt at sammenligne 2 lørdage i træk - ABBA blev på begge udstillinger 2. bedste tæve, den der blev nr. 1 i Uldum stod nr 3 i Fredericia, den der blev 3 i Uldum stod 4 i Fredericia

ABBA, Excellent CK - 2.BTK R.CACIB

Nei´s Wiktor Af Giresta, Excellent CK 2. BHK Vet. CERT

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent nr. 2 i åben klasse

Harrysmindes Boss Very Good nr. 3 i åben klasse

Harrysmindes Buller Very Good nr. 4 i åben klasse

Harrysmindes Cosmo Excellent nr. 2 i mellem klassen

**Great results with all 6 dogs

Harrysminde's ABBA best in open class and today's 2nd best bitch - At shows we often meet the same dogs and the results are up to the judge. All the dogs have good and less good days like us, but fun to compare 2 Saturdays in a row - ABBA was at both shows 2nd best bitch, the one who became No. 1 in Uldum was No. 3 in Fredericia, the one who became 3 in Uldum stood 4 in Fredericia😀

ABBA, Excellent CK - 2.BTK R.CACIB

Nei´s Wiktor Af Giresta, Excellent CK 2. BHK Vet. CERT

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent no. 2 in open class

Harrysminde's Boss Very Good No. 3 in open class

Harrysminde's Buller Very Good No. 4 in open class

Harrysminde's Cosmo Excellent No. 2 in the middle class

5 Klub Udstilling i Uldum ** 5 Club Exhibition in Uldum

ABBA - Foto fra anden udstiling

ABBA - Foto fra anden udstiling

5 Klub udstillingen i Uldum er årets første og kun få stående jagthunde kan tilmeldes, fra kennelen deltog følgende og alle med flot resultat

Åben klasse hanhunde:

Harrysmindes Buller Excellent CK 4. BHK - Ejet af Mette Stelmach

Harrysmindes Boss Excellent CK - Ejet af Mette Stelmach

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent - Ejet af Simon Thau

Harrysmindes Cosmo Excellent - Ejet af Kenneth og Ann Lohmann

Veteran klassen - hunde over 8 år

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent CK 1. BHK Vet. Cert BIK BIM

Åben klasse tæver:

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK

** 5 The club show in Uldum is the first of the year and only a few standing hunting dogs can register.
From the kennel the following participated and all with great results

Open class male dogs:

Harrysmindes Buller Excellent CK 4. BHK - Owned by Mette Stelmach

Harrysmindes Boss Excellent CK - Owned by Mette Stelmach

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent - Owned by Simon Thau

Harrysmindes Cosmo Excellent - Owned by Kenneth and Ann Lohmann

Veteran class - dogs over 8 years

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent CK 1. BHK Vet. Cert BIK BOS

Open class bitches:

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK

Wiktor - BIM

Alle 6 fra kennelen