PÅ DENNE SIDEN KOMMER DE RESULTATER SOM VORES HUNDE OG DE HVALPE VI HAR OPDRÆTTET OPNÅR

**ON THIS PAGE COME THE RESULTS OF OUR DOGS AND THE PUPPIES WE HAVE BREEDING ACHIEVE

International udstilling i Herning** International dog show in Herning 2021

Wiktor, main ring saturday

Wiktor, main ring saturday

 Søndag 14 november 2021 - 17 GDH´er vartilmeldt på dagen

Igen i dag havde vi 3 han hunde i åben klasse, Wiktor i Champion klassen og ABBA i åben klasse

Alle var mærket af træthed, specielt Wiktor der havde haft en hård og lang lørdag

Buller, Boss og Bilbo fik alle 3 Very good

Wiktor Excellent CK 4.BHK

ABBA Excellent CK 2. BTK CACIB

Vi er meget tilfredse med alle hundene - Der trænes videre og vi kommer igen

**Sunday 14 November 2021 - 17 GDHs registered for the day

Again today we had 3 male dogs in open class, Wiktor in Champion class and ABBA in open class

Everyone was tired, especially Wiktor, who had a hard and long Saturday

Buller, Boss and Bilbo all got 3 Very good

Wiktor Excellent CK 4.BHK

ABBA Excellent CK 2. BTK CACIB

**We are very happy with all the dogs - We continue training and we will come again

Nordisk Udstilling i Herning** Nordic dog show in Herning

Lørdag 13/11-21 25 GDH´er var tilmeldt

3 hanhunde fra Tean - B stillede alle i åben klasse

Harrysmindes Buller Excellent CK 3.BHK

Harrysmindes Boss, Very Good

Harrysmindes Bilbo aka Hektor, Good, han havde sit første "møde" med en af de store udstillinger og der var "tryk" på ringen og rigtig mange hunde, det kostede på selvtilliden

Nei´s Wiktor i champion klassen, Excellent CK 1.BHK NCAC BIR - Fik på dagen titlen Nordisk Vinder 2021 - Vandt i store ring gruppe 7 og i Best in show nr 5 - Vi er så glade og stolte

Beskrivelse: Prima velbygget han med et rigtig godt udtryk mask hoved muskuløs og godt behængt hals prima over og under linje gode benstammer prima bevæg set fra alle sider godt hårlag godt temp.

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK R.NCAC - Beskrivelse:

Fortrinlig type passende str harmonisk bygget med et godt hoved godt udtryk
passende bred næseryg og skal passende ansat øre korrekt bid muskuløs hals
godt ryg god kryds velbåren hale prima underlinje prima benstammer velvinklet
for og bag jordvenden bevæg fra alle sider godt hårlag godt temp.

**Saturday 13 / 11-21 25 GDHs were registered

3 male dogs from Team - B all competed in open class

Harrysmindes Buller Excellent CK 3.BHK

Harrysmindes Boss, Very Good

Harrysminde's Bilbo aka Hektor, Good, he had his first "meeting" with one of the big shows and there was "pressure" on the ring and a lot of dogs, it cost him confidence

Nei´s Wiktor in champion class, Excellent CK 1.BHK NCAC BOB - Got the title Nordic Winner 2021 - Won in big ring group 7 and in Best in show no. 5 - We are so happy and proud

Description: Prima well-built male with a really good expression mask head muscular and well-hung neck prima above and below the line good bone stems prima movement seen from all sides good hair layer good temp.

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK R.NCAC

Description: Excellent type suitable size harmoniously built with a good head good expression suitably wide nasal back and must appropriately employed ear properly bite muscular neck good back good cross well-worn tail prima underline prima bone stems well-angled in front and behind the ground turn move from all sides good layer of hair good temp.

International udstilling i Herning** International dog show in Herning

Cosmo

Cosmo

Fredag 12/11-21 - 13 GDHér var tilmeldt

Harrysmindes Cosmo i Junior klassen, Good, fin kritik med behøver mere selvtillid og ringtræning

Harrysmindes Boss, åben klasse, Very Good, manglede på dagen selvsikkerhed i ringen

Harrysmindes Buller, øben klasse, Excellent

Nei´s Wiktor i champion klassen, Excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes ABBA i åben klasse, Excellent CK 4.BTK R.CACIB

**Friday 12 / 11-21 - 13 GDHs were registered

Harrysminde's Cosmo in the Junior class, Good, nice description but needs more confidence and ring training

Harrysminde's Boss, open class, Very Good, lacked confidence in the ring during the day

Harrysmindes Buller, open class, Excellent

Nei´s Wiktor in champion class, Excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes ABBA in open class, Excellent CK 4.BTK R.CACIB

Galla Skue i Årslev / Gallashow

Vi havde meldt 7 hunde, men lod ABBA blive hjemme da hun var høj løbsk

Alle hunde fik meget flotte beskrivelser

Så dagen var en ren "drenge kamp" - Wiktor i champion klassen fik excellent, kunne til dette skue ikke få lov at være med i kampen om at blive BIR, da alle vinder af Champion klasser skulle mødes i store ring - Wiktor løb godt og viste sig også godt - han blev ikke placeret

fra Team - B havde 3 drenge sat hinanden stævne samt 1 fra Team - C

Harrysmindes Bilbo aka Hektor (hunden første udstilling) Excellent 1. BHK BIR

Harrysmindes Boss Excellent 2. BHK

Harrysmindes Buller Excellent 3. BHK

Harrysmindes Cosmo Excellent 4 . BHK (Cosmo trykker sig stadig ved berøring)

foto følger

**We had signed up for 7 dogs, ABBA staying home when she was in heat

All dogs received very good descriptions

The day was a pure "boys match" - Wiktor in the champion class got excellent, could not be allowed to participate in the fight to become BOB, as all winners of Champion classes had to meet in the main ring - Wiktor showed really well - he was not placed

From Team - B, 3 boys had competed and 1 from Team - C

Harrysmindes Bilbo aka Hektor (his first show) Excellent 1. BHK BOB

Harrysmindes Boss Excellent 2. BHK

Harrysmindes Buller Excellent 3. BHK

Harrysmindes Cosmo Excellent 4. BHK (Cosmo still presses when touched)

Photo follows

Rostock Internationale udstilling 2021 / Show Rostock

Harrysmindes ABBA - V2, Res. CACIB, Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC

Nei´s Wiktor Af Gireste V1, CACIB, Anw. DT. Ch. VDH, CAC - Titel SIEGER ROSTOCK

International hundeudstilling i Ballerup** International dog show in Ballerup 2021

ABBA - BIR
WIKTOR - BIM

ABBA - BIR
WIKTOR - BIM

Med os til Ballerup var 2 af vores egne hunde og de var helt på toppen

Harrysmindes ABBA i åben klasse Excellent CK 1.BTK, KBH vinder 2021, BIR. Nr. 4 i gr. 7

Nei´s Wiktor Af Giresta i champion klassen Excellent CK 1. BHK, KBH vinder 2021, BIM

Vi er meget stolte af at kunne tilføje titler til begge hunde - Flere foto under galleri

**With us to Ballerup were 2 of our own dogs.

Harrysmindes ABBA in open class Excellent CK 1.BTK, KBH winner 2021, BOB. Nr. 4 in group 7

Nei´s Wiktor Af Giresta in champion class Excellent CK 1. BHK, KBH wins 2021, BOS

We are very proud to be able to add titles for both dogs - More photos under gallery

ABBA på podiet i Ballerup 2021

ABBA på podiet i Ballerup 2021

Nordisk Udstilling i Brørup **Nordic show in Brørup

ABBA

ABBA

Resultater/Results:

Harrysmindes ABBA - Excellent CK 2. BTK NCAC

Nei´s Wiktor Af Giresta - Excellent CK 1. BHK NCAC BIR - BIG 3

Harrysmindes Cosmo - Very Good

Harrysmindes Buller - Very Good

Harrysmindes Boss - Good

Wiktor BIG 3 - Nordic in Brørup

Wiktor BIG 3 - Nordic in Brørup

Sommerskuet i Glud Kreds 5 2021 **Summer Show in Glud

Vinder gr. 7

Vinder gr. 7

Med til Glud på en meget varm dag var kennelen repræsenteret med 4 hunde

I Åben klasse han:

Harrysmindes Boss - Excellent nr. 2

Harrysmindes Buller - Excellent nr. 3, begge ejet af Mette Stelmach

Nei´s Wiktor Af Giresta i Champion klassen

Excellent nr. 1 - BIR - BIR Champion - BIS Champion - BIS i Gruppe 7 og BIS 5

I åben klasse tæver:

Harrysmindes ABBA - Excellent nr. 2

**Harrysmindes Boss - Excellent No. 2

Harrysminde's Buller - Excellent no. 3, both owned by Mette Stelmach

Nei´s Wiktor Af Giresta in Champion class

Excellent no. 1 - BOB - BOB Champion - BIS Champion - BIS in Group 7 and BIS 5

In open class bitches:

Harrysmindes ABBA - Excellent No. 2

BIR

BIS Champion

BIS 5

Alle præmier og rosetter

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Cosmo

Cosmo

Søndag var en dejlig dag, dommer Annette Bystrup har en rigtig god tilgang til hundene og hun har god tid til hver enkelt hund.

Søndag havde vi igen fornøjelsen af Harrysmindes Cosmo ejet af Ann og Kenneth Lohmann - Det gik rigtigt godt, dette var kun Cosmo´s 2. udstilling - Excellent CK R.Jun.CERT

Harrysmindes Buller var tilbage i "form" og han fik excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes Boss mangler fylde og fik Excellent

Harrysmindes ABBA Excellent CK 4. BTK R.CACIB - Vi håbede på et CABIB men desværre 🙂

Nei´s Wiktor Excellent CK 2.BHK CACIB

**Sunday was a nice day, judge Annette Bystrup has a really good approach to the dogs and she has plenty of time for each dog.

Sunday we again had the pleasure of Harrysmindes Cosmo owned by Ann and Kenneth Lohmann - It went really well, this was only Cosmo's 2nd show - Excellent CK R.Jun.CERT

Harrysmindes Buller was back in the mood and he got excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes Boss lacks fullness on the body and got Excellent

Harrysmindes ABBA Excellent CK 4. BTK R.CACIB - We were hoping for a CABIB but unfortunately 🙂

Nei´s Wiktor Excellent CK 2.BHK CACIB

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Lørdag var en dag med både gode og mindre gode oplevelser for hundene

Dommer Henrik Søeborg, DK

På denne dag var der også aspirant dommer og nogle syntes dette var rigeligt meget "gramseri" inkl at der blev brugt stangmål 🤔

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss, begge var på dagen ikke store nok i dommerens øjne, ingen af dem var tryk ved denne dommer og derfor opnåede de begge kun GOOD

Harrysmindes ABBA fik excellent og en flot beskrivelse, CK udeblev da dommeren syntes hun var for forsigtig

Nei´s Wiktor fik så til gengæld "hele pakken" Excellent CK 1. BHK CACIB BIR

**Saturday was a day with both good and less good experiences for the dogs

Judge Henrik Søeborg, DK

On this day there was also an aspirant judge and some thought this was plenty of "touch" incl that bar measurements were used 🤔

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss, both were not big enough in the judge's eyes during the day, neither of them were pressured by this judge and therefore they both only got GOOD

Harrysmindes ABBA got excellent and a nice description, CK was absent when the referee thought she was too carefulNei´s Wiktor got in return the "whole package" Excellent CK 1. BHK CACIB BOB

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Fredag var en rigtig god dag med en dommer (Svend Erik Løvenkjær), der gik særdeles fornuftig til hundene som for de unges vedkommende stadig er mærket at "Corona" pausen

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss er blevet 2 år og stillede begge i åben klasse, de fik en flot beskrivelse.

Buller fik Very Good nr 1

Boss fik Very Good nr 2 (Begge ejes af Mette Godsk Stelmach)

Harrysmindes ABBA Excellent i åben klasse nr 1, desværre ingen CK

Nei´s Wiktor i champion klassen excellent CK 2.BHK R.NCAC

**Friday was a really good day with a judge (Svend Erik Løvenkjær) who went very sensibly to the dogs which for the youngsters are still marked that "Corona" break

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss have been 2 years old and both in open class, they got a nice description.

Buller got Very Good No. 1

Boss got Very Good nr 2 (Both are owned by Mette Godsk Stelmach)

Harrysmindes ABBA Excellent in open class no. 1, unfortunately no CK

Nei's Wiktor in the champion class excellent CK 2.BHK R.NCAC

Vissenbjerg udstilling **Show in Vissenbjerg

På udstillingen i Vissenbjerg stillede i alt 34 Gammel Dansk Hønsehunde

11 hunde i alt fik excellent, 15 Very Good, 7 fik good og 1 hvalp SL

Harrysmindes Cosmo - 1. udstilling for ham, han stillede i junior klassen og fik Very Good og blev 3. bedste i klassen

Harrysmindes Buller i åben klasse, han fik Very Good og blev 4. bedste han i klassen

Harrysmindes Boss i åben klasse, han fik Good.

Ingen i åben klasse fik excellent....

Harrysmindes ABBA i åben klasse fik Very Good hvilket var første gang for hende i DK, hun har altid fået excellent til både nationale og internationale udstillinger....Hun blev 4. bedste tæve i klassen

Nei´s Wiktor stillede i champion klassen og fik excellent CK 1 nr i klassen og BIM

**At the show in Vissenbjerg, a total of 34 Old Danish pointer - 11 dogs in total got excellent, 15 Very Good, 7 got good and 1 puppy SL

Harrysmindes Cosmo - 1st show for him, he competed in the junior class and got Very Good and became 3rd best in the class

Harrysmindes Buller in open class, he got Very Good and became 4th best male in the class

Harrysmindes Boss in open class, he got Good.

No one in open class got excellent ....

Harrysmindes ABBA in open class got Very Good which was the first time for her in DK, she has always had excellent for both national and international shows .... She was 4th best bitch in class

Nei´s Wiktor competed in the champion class and got excellent CK 1 number in the class and BOS

Skue i kreds 4 **Show i section 4

Logslund Flicka aka SIF mor til ABBA, Buller og Boss

Logslund Flicka aka SIF mor til ABBA, Buller og Boss

Igen havde vi 4 hunde tilmeldt, flotte resultater

Desværre er både Buller og Boos utrygge i ringen ved dommeren, der arbejdes med dem, de har ikke har godt af "corona pause" - De fik begge en flot beskrivelse 

Harrysmindes ABBA - Excellent i åben klasse 1. BTK og BIM

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good nr 2  i Mellemklasse

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good nr 1 i Mellemklassen

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent i champion klassen og 2. BHK

**Again we had 4 dogs entered, great results

Unfortunately, both Buller and Boos insecure in the ring by the judge, we are working with them, they have not had the benefits of the "corona break" - They both got a great description

Harrysmindes ABBA - Excellent in open class 1. BTK and BOS

Harrysminde's Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good 2. in middle class

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good 1. in middle class

Nei's Wiktor Af Giresta - Excellent in championclass and 2. BHK

Skue i kreds 6 **Show i section 6

Harrysmindes ABBA - BIR/BOB

Harrysmindes ABBA - BIR/BOB

Igen havde vi 4 hunde tilmeldt, flotte resultater

Harrysmindes ABBA - Excellent i åben klasse 1. BTK og BIR

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good i åben klasse

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent i åben klasse og 3. BHK

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent i champion klassen og 2. BHK

**Again we had 4 dogs entered, great results

Harrysmindes ABBA - Excellent in open class 1. BTK and BOB

Harrysminde's Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good in open class

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent in open class and 3rd BHK

Nei's Wiktor Af Giresta - Excellent in championclass and 2. BHK

Første Udstilling i 2021 **First show in 2021

Flotte resultater til kennelen efter mange måneder hvor der ikke har været udstilling eller træning

Harrysmindes ABBA - Excellent nr 1 i åben klasse og BIM

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent nr 1 i mellem klassen og 3. BHK

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent nr 2 i mellem klassen

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent nr 2 i champion klassen og 2. BHK

**Great results for the kennel after many months where there has been no show or training

Harrysmindes ABBA - Excellent No. 1 in open class and BOS

Harrysmindes Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent No. 1 In the class for dogs up to 24 months and 3rd BHK

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent No. 2 In the class for dogs up to 24 months

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent in champion class and 2nd BHK

Del siden